Fyll våra liv med lovsång!

En gång hörde jag en präst som började sin predikan med att säga ”ibland fylls mitt hjärta med lovsång” och jag har tänkt på de där orden sedan dess. Jag hör inombords hur han säger det ibland, och jag tycker det är otroligt vackert. Ibland får hans hjärta vara en plats där det ekar av lovsång.

Ibland fylls våra kyrkor av lovsång. Ibland är de tomma. Ibland fylls våra hjärtan av lovsång, ibland är de tomma och trötta.

Våra kroppar är tempel åt den helige Ande (1 Kor 6:19), säger Paulus, och hjärtat är det allra heligaste i templet, platsen för Guds varande i oss. Om hjärtat fylls av lovsång så kommer sången inte från mig själv, utan den fylls på av någon annan, av Gud. I Psaltaren står det att Herren är i sitt heliga tempel. Hans tron är i himlen (Ps 11:4), men han är också hos de som är ödmjuka. Jesus bekräftar ju detta när han säger ”saliga är de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga är de renhjärtade, de ska se Gud” (Matt 5:5, 8). Men innan hjärtat blir rent är det kanske tungt och trasigt, då säger psalmisten: ”ett förkrossat hjärta föraktar du inte, o Gud” (Ps 51:19).

Ibland fylls mitt hjärta av lovsång, ibland måste jag stanna upp och inte annat göra än att märka hur någon sjunger i mitt hjärta. Jag upplyfter mitt hjärta, jag låter hjärtat och lovsången som finns där få ljuda högt i mitt liv.

Idag, när jag läste tidningen, kom orden ”fyll våra liv med lovsång” till mig. Jag överrumplades av de där orden. Jag hade just inte tänkt på något särskilt, tidningen handlade om något annat, men orden fanns där – tydliga: Fyll våra liv med lovsång!

Hjärtat ska vara templets allra heligaste, i hjärtat ska Jesus fullborda sitt goda verk i oss – och lovsången, tacksägelsen, ska höras där och inget annat ljud ska låta.

Vi tackar Fadern som gjort oss värdiga, att få del i det arv som väntar de heliga i ljuset (Kol 1:12), som Paulus skriver.

Tack för det du gör i mitt liv, Herre, tack för att du kan göra trasigt till helt och det som ekar tomt till en plats för lovsång. 


RSS 2.0